Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Portugal"

ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
spzyang qalang na Kokka’ (首都)
spzyang naha’ krahu’ qalang hya’ ga [[Lisbon]].
 
 
snyan kinramat inlungan na Kokka’ (國家紀念日)
snyan kinramat inlungan na Kokka’ hya’ ga 10 na tay mtzyu’ byacing na qutux kawas.
0

次編輯