Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Burma"

ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
Burma(緬甸)
 
[[biru’ na zayzyuwaw:Flag of Myanmar.svg|thumb|Flag of Myanmar]]
[[biru’ na zayzyuwaw:Location Burma (Myanmar) ASEAN.svg|thumb|Location Burma (Myanmar) ASEAN]]
 
[[Burma]] (緬甸)''' hya’ ga cyux maki’ tay 22 00 N, 98 00 E na Aziya’ syuw.
 
kwara’ kinghciyan niya’ 676,578 sq km (maki’ tay 40ginkgan kin wahci’)
0

次編輯