Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Burma"

Ungat pinsbahan na kinkrahu’ niya’ 、 2 年前
ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
[[biru’ na zayzyuwaw:Location Burma (Myanmar) ASEAN.svg|thumb|Burma ]]
 
Burma '''Burma (緬甸)''' hya’ ga cyux maki’ tay 22 00 N, 98 00 E na Aziya’ syuw.
 
kwara’ kinghciyan niya’ 676,578 sq km (maki’ tay 40ginkgan kin wahci’)
0

次編輯