Zngazyan binrwan sraral

2021年3月18日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年3月5日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2020年11月25日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2020年11月24日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2019年1月6日 (Hngawan ryax)

2017年9月19日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2017年8月22日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)