Zngazyan binrwan sraral

2021年6月14日 (’Ringan qutux hngawan)

2021年3月18日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年3月9日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2020年12月11日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2020年11月24日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2017年9月19日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2017年6月15日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)