Zngazyan binrwan sraral

2021年4月20日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2021年3月21日 (Hngawan ryax)

2021年1月21日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年1月13日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2021年1月12日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2021年1月10日 (Hngawan ryax)

smural hazi’ quw 50