Zngazyan binrwan sraral

2021年9月16日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年8月27日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2021年6月9日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2021年6月7日 (’Ringan qutux hngawan)

2021年6月5日 (Smka’ ryax)

2021年3月21日 (Hngawan ryax)

2020年12月7日 (’Ringan qutux hngawan)

2019年5月4日 (Smka’ ryax)

2017年12月20日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2017年7月31日 (’Ringan qutux hngawan)

2017年4月12日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)