Zngazyan binrwan sraral

2021年9月17日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2021年8月15日 (Hngawan ryax)

2021年3月21日 (Hngawan ryax)

2020年12月13日 (Hngawan ryax)

2019年5月22日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2018年1月21日 (Hngawan ryax)

2017年7月28日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2017年4月18日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)