Zngazyan binrwan sraral

2021年5月29日 (Smka’ ryax)

2021年5月28日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2021年5月27日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

smural hazi’ quw 50