Zngazyan binrwan sraral

2022年11月1日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2022年10月3日 (’Ringan qutux hngawan)

2022年9月2日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2022年9月1日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年4月28日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2021年4月15日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年4月14日 (Tay cyugal ryax qutux hngawan)

2021年4月12日 (’Ringan qutux hngawan)

2021年4月8日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)

2021年4月6日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)

2021年3月29日 (’Ringan qutux hngawan)

2021年3月27日 (Smka’ ryax)

2021年3月22日 (’Ringan qutux hngawan)

2021年3月16日 (Tay sazing ryax qutux hngawan)