alang Labuwan (大武部落) ga niya mki sku Heto Keng atu Butay go, kwara sali buwan nya ga 159 buwan, 490 hi ku kwara s’uli tayan.

Wutai (Butay go)

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 98% kyan ku 480 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 2% kyan ku 10 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Rukay 92%, Paywan 5%.

rhzyal kki’an smr’zyut miru’

tay mkyahu’ na Labuwan hya’ ga Kinulane. tay ’zil na Labuwan hya’ ga Kabalelradhane.

rekisi (歷史) smr’zyut miru’

kayal (氣候) smr’zyut miru’

kyokay (教會) smr’zyut miru’

ssquliq pinlpgan (人口統計) smr’zyut miru’

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 490 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學) smr’zyut miru’

tuqi ’san (交通) smr’zyut miru’

basu (公車) smr’zyut miru’

kisya’ glgan (鐵路) smr’zyut miru’

spyangan na pinbahu (特產) smr’zyut miru’

Ubuy qqmayh (農) smr’zyut miru’

kinhulan s’utu biru smr’zyut miru’